سیستم تشخیص اثر انگشت چگونه کار می کند؟

 
سیستم تشخیص اثر انگشت چگونه کار می کند؟
اثرانگشت
تکنولوژی استفاده از بیومتریک برای اهدافی نظیر اهراز هویت، کنترل دسترسی،دستگاه حضور و غیاب و ... می باشد که از بهترین سیستم شناسایی می باشد بعلت عدم جعل و کپی اثر انگشت.
تکنولوژی استفاده از بیومتریک برای اهدافی نظیر اهراز هویت، کنترل دسترسی،دستگاه حضور و غیاب و ... می باشد که از بهترین سیستم شناسایی می باشد بعلت عدم جعل و کپی اثر انگشت.نحوه عملکرد سنسور اثرانگشت بدین صورت می باشد که وقتی پرسنل انگشت خود را بر روی سنسور قرار می دهد چند نقطه را بر روی اثرانگشت نشانه گذاری می کند و بوسیله یک الگوریتم پیچیده تبدیل به دیتا می کند و زمانی که پرسنل انگشت خود را بر روی سنسور قرار می دهد با الگوی قبلی مطابقت میدهد و وضعیت شناسایی پرسنل را مشخص می نماید.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.