فهرست محصولات | دستگاه های حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و تب سنج
W7 Dynamic Temp Pro

12

(۱ رای)
با دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره مجهز به تب سنج شرکت دانش بنیان کارا دوهزار از سرمایه های انسانی خود محافظت نمایید.
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره W7 Face Plus
کارا دوهزار

32

کد ملی کالا: 1175210806910010
اولین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ساخت ایران، عکس برداری از پرسنل در زمان چهره نگاری - ویژگی انحصاری +W7 Face
W7 دستگاه حضور و غیاب + کارتابل مرخصی ماموریت
 منتخب شرکتها و سازمانهای پیشرو
 دارای پروانه بهره برداری  High Tech
ساخت ایران
کارا دوهزار

33

(۲ رای)
W7 - دستگاه حضور و غیاب + کارنابل مرخصی ماموریت
ساخت ایران

سازگار با محاسبات ابریCloud Computing اینترنت اشیا IOT

کد ملی کالا: 1175210806910006
اقتصادی ترین ین دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی Tiny Cloud
سازگار با اینترنت اشیاءIOT  و رایانش ابری cloud

34

(۱ رای)
کد ملی کالا: 1175210806910009
اقتصادی ترین دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی سازگار با اینترنت اشیاءIOT و رایانش ابری cloud
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره - اثرانگشت 
Kara Face Pro

35

(۱ رای)
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت
Kara Face Pro
کد ملی کالا: 1175210806910012
ظرفیت چهره : 1500 (3000 اختیاری)
ظرفیت اثر انگشت : 5000 (15000اختیاری)
ظرفیت کارت :5000
ظرفیت حافظه : 500000
دستگاه حضور و غیاب Tiny Cloud BIO
کارا دوهزار

36

کد ملی کالا: 1175210806910005
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان و سازگار با اینترنت اشیاء IOT و رایانش ابری Cloud
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی SMART
کارا دوهزار

37

(۱ رای)
کد ملی کالا: 1175210806910007
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت SMART با سازگاری کامل با معماری سرویس گرا SOA ، سنسور اثرانگشت صنعتی Suprema و مشاهده آخرین تردد ها بر روی دستگاه سازگار با Cloud , IOT
دستگاه حضور و غیاب پرتابل و احراز هویت " کارا "
تنها دستگاه حضور غیاب قابل حمل ساخت ایران
بستر ارتباطی 4G و آنتن GPS (انتخابی)
کارا دوهزار

38

دستگاه حضور و غیاب پرتابل ویژه افراد حاضر در جلسات ، سمینار و مراسمات
احراز هویت افراد در کلیه فضاهای اداری نظامی ، قضایی و ...
مناسب گشت و نگهبانی یا ثبت اطلاعات مانند دما ، فشار، تعداد و ...
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی Bio USB

62

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی Bio USB شرکت کارا دوهزار ، با قابلیت شناسایی اثر انگشت ، از دستگاه های اقتصادی (Economic Series) در سبد محصولات شرکت کارا دوهزار می باشد
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت کارا فینگر  Kara Finger

64

دستگاه حضور غیاب اثرانگشت کارا فینگر
همزمان با طراحی دارای طراحی مینیمال دارای قابلیت های پیشرفته همچون ظرفیت قابل توجه تردد و امکان اتصال به نرم افزار حضور غیاب مبتنی بر رایانش ابری را دارا می باشد
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت - Kara SF

65

(۱ رای)
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت - Kara SF
کد ملی کالا: 1175210806910012
قیمت مناسب
ظرفیت چهره : 1500
ظرفیت اثر انگشت : 5000 (15000اختیاری)
ظرفیت کارت :5000
ظرفیت بالای حافظه : 50،000 ت
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره و اثرانگشت - Kara NTF
کارا دوهزار

71

ظرفیت ذخیره پرسنل : 10.000
ظرفیت تشخیص چهره : 50.000
ظرفیت اثر انگشت : 10.000
دارای کارت خوان RFID