فهرست محصولات | گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد Turnstiles

49

کد ملی کالا: 2224200806910001
کنترل تردد مراجعه کنندگان در مکان های پر رفت و آمد، همواره از مهمترین دغدغه های مسئولین حراست سازمان ها بوده است.
گیت کنترل تردد شیشه ای Speed Gate

48

کد ملی کالا: 2224200806910002
سیستم رانش الکترومکانیکی
سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
گیت تردد شیشه ای تشخیص چهره Kara Face Pro Gate

47

گیت تردد شیشه ای تشخیص چهره
محصول شرکت دانش بنیان کارادوهزار