فهرست محصولات | صندوق فروشگاهی

صندوق فروشگاهی kp6500

50

کد ملی کالا: 1175110806910001
کارادوهزار تولیدکننده نسل جدید صندوق فروشگاهی با قیمت مناسب و کیفیت بالا ویژه فروشگاهها و داروخانه ها می باشد.
صندوقهای فروشگاهی KP500

51

کد ملی کالا: 1175110806910001
کارادوهزار تولیدکننده نسل جدید صندوق فروشگاهی با قیمت مناسب و کیفیت بالا ویژه فروشگاهها و داروخانه ها می باشد.
صندوقهای فروشگاهی Touch900 Cloud POS

52

کد ملی کالا: 1175110806910001
کارادوهزار تولیدکننده نسل جدید صندوق فروشگاهی مبتنی بر رایانش ابری با قیمت مناسب و کیفیت بالا ویژه فروشگاهها و داروخانه ها می باشد