فهرست محصولات | دستگاه حضور و غیاب و تب سنج

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و تب سنج
W7 Dynamic Temp Pro

12

(۱ رای)
با دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره مجهز به تب سنج شرکت دانش بنیان کارا دوهزار از سرمایه های انسانی خود محافظت نمایید.