فهرست محصولات | دستگاه حضور و غیاب و تب سنج

دستگاه حضور و غیاب و تب سنج

12

۱ رای
با دستگاه تشخیص چهره مجهز به تب سنج شرکت دانش بنیان کارا دوهزار از سرمایه های انسانی خود محافظت نمایید.