محصولاتگیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد

هنگامی که امنیت در مهمترین حالت خود قرار دارد نیاز به گیت های کنترل تردد الزامی می شود.گیت کنترل تردد شامل تمام محصولاتی می شود که برای دسترسی افراد به مجتمع های اداری و تجاری، پارکینگ ها، فرودگاه ها و اماکن عمومی را تعیین می کند.ورودی ها بزرگترین نقص امنیتی هستند،اما به وسیله گیت های کنترل تردد کارادوهزار مانع از ورود افراد غیر مجاز شوید و امنیت خود را تضمین نمایید و نیاز و خطای انسانی را کاهش دهید. 

رسانه جدید

محصولات

گیت کنترل تردد Turnstiles

49

کد ملی کالا: 2224200806910001
کنترل تردد مراجعه کنندگان در مکان های پر رفت و آمد، همواره از مهمترین دغدغه های مسئولین حراست سازمان ها بوده است.
گیت کنترل تردد شیشه ای Speed Gate

48

کد ملی کالا: 2224200806910002
سیستم رانش الکترومکانیکی
سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
گیت تردد شیشه ای تشخیص چهره Kara Face Pro Gate

47

گیت تردد شیشه ای تشخیص چهره
محصول شرکت دانش بنیان کارادوهزار