محصولات

اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون رستوران کارا
Canteen Management System

53

۱ رای
سیستم مدیریت رستوران (اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون) برای سهولت و سرعت بخشیدن به رزرو و دریافت غذا و متعاقبا ارایه گزارش های کاربردی و متنوع در این حوزه طراحی شده است.
Canteen Management Software