محصولات

اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون رستوران "کارا"
مدیریت رستوران ادارات - صدور فیش
(Canteen Management System)
کارا دوهزار

53

(۱ رای)
سیستم مدیریت رستوران ادارات (اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون) برای سهولت و سرعت بخشیدن به رزرو و دریافت غذا و متعاقبا ارایه گزارش های کاربردی و متنوع در این حوزه طراحی شده است.
Canteen Management Softwar