سامانه تکریم ارباب رجوع کارا ( تارک ) مدیریت مراجعین Visitor Management

تکریم ارباب رجوع

سامانه تکریم ارباب رجوع کارا ( تارک )

 

وجه تسمیه سامانه مدیریت مراجعین شرکت دانش بنیان کارا دوهزار  به مفهوم واژه تارک به معنای فرق سر و اشاره تلویحی به جایگاه والای مشتریان و ارباب رجوع سازمانی اشاره دارد.

در سال های اخیر جهت گسترش فرهنگ همیاری و ارتقاء تکریم ارباب رجوع در ادارات و ارگــان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، برخی دستگاه ها اقدام به طراحی و پیاده سازی ساختـار جـامع و پویای سیستم مکانیـزه تکـریم ارباب رجوع و مدیریت مراجعین بر اسـاس مدل مدیـریت استـراتژیک و برنامــه مدیریــت نموده انـد. نرم افزار تکــریم ارباب رجوع ( حراست )  یکـی از مهمترین قســمت های این طــرح اسـت که از زیـــرسیستم های نرم افزار هوشــمند روابط عمومی و مدیریت مراجعین می باشد.این نرم افزار بادرنظرگرفتن آخرین استانداردها و بخش­نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر جهت اطلاع رسانی و خدمات رسانی به ارباب رجوع سازمانها طراحی شده است.سیستم تکریم ارباب رجــوع بر اساس آخـرین اسـتانداردهای موجود در طراحی نرم افـزارهای اطـلاع رسانی طراحی گردیده و با امکانات مختلفی که در آن قرار داده شده است به راحتی تمامی مراجعین می توانند از آن استفاده نمایند.

 • قابلیت تعریف افراد VIP و عکسبرداری از ارباب رجوع
 • پنل نظارتی آخرین نفرات وارد شده
 • نمایش افرادی که بیش از n ساعت در مجموعه حضور داشته اند
 • نمایش افرادی که از مجموعه خارج نشده اند
 • توسعه با آخرین ابزارهای توسعه نرم افزار SQL SERVER 2017 , .NET4
 • امکان ثبت در خواست پذیرش ارباب رجوع توسط پرسنل با نرم افزار تحت وب ( آفیش )
 • قابلیت اسکن بارکد کارت ملی
 • گزارش آماری و نموداری از ساعات پیک ورود و خروج مراجعین
 • سیستم چند کاربره تحت شبکه با قابلیت تعریف سطوح دسترسی
 • سرعت بخشیدن به ثبت اطاعات افراد کثیرالمراجعه
 • گزارشگیری سریع و راحت به تفصیل
 • نگهداری سوابق مراجعین به سازمان
 • قابلیت افراد غیر مجاز به ورود به سازمان