شرکت دانش بنیان کارا دوهزار|راهکارها|نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی - کارا وب

نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی ، علوم پزشکی و مراکز بهداشت - کارا وب

نرم افزار حضور و غیاب

کارا اولین تولید کننده دارای نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی تحت وب دارای بزرگترین نمونه تجربی موفق  با بیش از 82،000 هشتاد و دوهزار پرسنل در صدها بیمارستان است.

 

 نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی ، علوم پزشکی و مراکز بهداشت کارا وب :

1- محاسبات اتوماتیک موظفی : با استفاده از آیتم های سختی کار ، سنوات و نوبت کاری موظفی پرسنل مشمول نظام ارتقا بهره وری محاسبه می گردند.

-  سختی کار را می توان از منوی سختی کار در نرم افزار به ازای هر واحد سازمانی یا اداره وارد نمود.

-  سنوات هم می توان در مشخصات پرسنل فیلدی را برای این موضوع اختصاص داد و هم می توان با استفاده از اطلاعات دریافتی از سیستم پرسنلی سنوات را بصورت مکانیزه استخراج نمود.

- نوبت کاری هم هر سازمانی روند مورد نظر خود را در این خصوص مطرح می کند تا پیاده سازی شود.

2- محاسبات موظفی و مانده مرخصی در خصوص افراد شامل حق اشعه :

- محاسبات موظفی حق اشعه : در هر ماه میزان حضور در قسمت رادیولوژی محاسبه می شود و با توجه به کل ساعات کارکرد شخص در ماه و با استفاده از فرمول مطرح شده طی بخش نامه، موظفی فرد محاسبه می شود. به این صورت که تفاضل کل ساعات حضور فرد در ماه و یک چهارم ساعت های حضور در بخش رادیولوژی محاسبه می شود. سپس این مقدار تقسیم بر روزهای کاری ماه می شود. عدد به دست آمده موظفی روزانه شخص می باشد.

- محاسبات مانده مرخصی حق اشعه : اگر شخص کل ماه در بخش رادیولوژی حضور داشته باشد،  میزان 5/2 روز علاوه بر مانده مرخصی ماه، برایش در نظر گرفته می شود. و اگر کمتر حضور داشته باشد به نسبت حضور او این سقف نیز کاهش داده می شود.

3- گزارش قاصدک : در این گزارش نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی اطلاعات لازم برای انتقال به سامانه قاصدک منطبق با استاندار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم می شود. خروجی این گزارش را به صورت اکسل ، pdf روزانه (اطلاعات هر پرسنل در هر صفحه به تفصیل نمایش داده می شود) و pdf تجمیعی (مجموع اطلاعات افراد در ماه انتخاب شده را نمایش می دهد) می باشد.

4- تفکیک کارکرد موظف فرد و قسمت اضافه کار در واحدهای دیگر :  پرسنل می بایست ماهانه به میزان موظف خود در واحد مربوطه کار کند و برای دریافت اضافه کار می تواند در واحدهای دیگر مشغول به کار شود. در این نرم افزار می توانید مشخص کنید که شخص در هر روز دقیقا در چه واحدهایی مشغول به کار بوده است و در انتهای ماه با توجه به این اطلاعات می توانید گزارش هایی به تفکیک واحد و حتی به تفکیک دستگاه هایی که شخص تردد داشته یا به تفکیک شیفت های خاص، گزارش تهیه کنید.

5- آیتم هایی متنوع در حوزه حضورغیاب بیمارستانی : مانند حق مسئولیت سرپرستار، سوپروایزر، مترن، و همچنین حق تنفس شیفت به تفکیک صیح و عصر و شب و حق منشی و مواردی از این قبیل نیز در نرم افزار حضور و غیاب کارا وجود دارد که با توجه به اداره در هر ماه یا بر اساس شیفت می توان این مقادیر را استفاده نمود. در ضمن حق مسئولیت سرپرستار و سوپروایزر دارای گردش کار جهت تایید می باشد.

6- شیفت های فرعی (قابلیت محاسبه کارکرد پزشکان و کادر بالینی در محل خدمت اصلی و فرعی به تفکیک): در صورتی که شخص علاوه بر بیمارستان محل خدمت  در بیمارستان دیگری(محل خدمت فرعی) فعالیت می کند، میتوان در دستگاه حضور غیاب بیمارستان دوم این شخص را به عنوان نیروی فرعی تعریف نمود و شیفت های فرعی مخصوص نیز تعریف کرد تا گزارشی تفکیک شده از شیفت های اصلی و فرعی را بتوان دریافت نمود.بکارگیری این قابلیت با توجه به محدودیت های کادر پزشکی جهت دانشگاه های علوم پزشکی بسیار حایز اهمیت است.

7- آنکال : امکان تعریف شیفت آنکال در نرم افزار وجود دارد و با استفاده از پارامترهای مخصوص می توان تعیین کرد که میزان آنکال حضور و آنکال عدم حضور به چه صورتی در نظر گرفته شود. در گزارش قاصدک نیز این آیتم در نظر گرفته می شود.

8- گروه بندی شیفت های سالیانه  DUTY و استفاده از این گروه بندی در تعریف شیفت سالیانه به گونه ای که با توجه به دسترسی داده شده لیست پیشنهادی در هنگام تعریف شیفت سالیانه ایجاد می شود که کاربر راحت تر بتواند شیفت های خود را ایجاد کند.

9- شیفت های سالیانه متناوب : در صورتی که شخص به صورت تناوبی شیفت داشته باشد، میتوان ابتدا با توجه به طول تناوب شیفت های مورد نظر را ایجاد کرد و در تعریف شیفتی که کل سال را نمایش می دهد، این تناوب را از هر تاریخی تا هر تاریخی که مد نظر دارد اختصاص دهد. در صورت نیاز نیز می تواند اطلاعات هر روز را به صورت جداگانه ویرایش نماید.

10- محاسبات پاس شیر: با توجه به شیفت های بیمارستانی و طول آن، پاس شیر متنوع همانند پاس شیر اول وقت و آخر وقت و ... به پرسنل تعلق میگیرد که در طی محاسبات امکان تقلیل ساعت به میزان در نظر گرفته شده برای شخص فراهم می شود.

11- شرایط موظفی : در صورت نیاز به کسر یا افزایش موظفی به میزان ثابت در بازه تاریخی خاص و جهت پرسنل مشخص می توان از قابلیت نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی استفاده نمود.

12- پردازش موازی و محاسبات اتوماتیک : راهکار منحصر به فرد  و کارا در راستای افزایش سرعت محاسبات بالاخص جهت پروزه های بزرگ چند ده هزار کاربری همانند سامانه حضور غیاب دانشگاه علوم پزشکی با بکارگیری موتور محاسبات خودکار حضور غیاب بیمارستانی  با سرعت بسیار بالا مبتنی بر صف محاسبات  Calculation Queue برای اولین بار توسط شرکت دانش بنیان کارادوهزار ارایه گردیده است.

13- پیاده سازی گروه های چهارده گانه موظفی: از الزامات نظام ارتقا پرستاری تخصیص موظفی پرسنل بالاخص کادر درمانی بر اساس گروه های چهاردگانه نظام ارتقا پرستاری میباشد متعاقبا شرکت دانش بنیان کارادوهزار برای اولین بار تخصیص موظفی پرسنل بر اساس گروه های چهاردگانه در قالب نرم حضور و غیاب تحت وب را پیاده سازی نموده است.

14- تبادل اطلاعات نرم افزار حضور غیاب بیمارستانی با سایر سیستم ها همچون HIS , حقوق دستمزد و BPMS با بروزترین تکنولوژی نرم افزار  و سازگار با معماری سرویس گرا SOA