شرکت دانش بنیان کارا دوهزار|راهکارها|نرم افزار حضور غیاب پروژه محور - واحد اجرایی

نرم افزار حضور غیاب پروژه محور

  

Employee Time Tracking Software | SutiTAT

 

نرم افزار حضور غیاب - پروژه محور پاسخگوی نیازهای محاسبات و گزارشگیری نیاز های سازمان ها و شرکت های پروژه محور همانند EPC ها و یا شرکتهای  حوزه فن آوری اطلاعات  ITC  می باشد که توسط شرکت دانش بنیان کارا دوهزار طراحی و توسعه و همچنین پشتیبانی می گردد.