سامانه سرویس مدارس - ویژه والدین و مدرسه

 

سامانه سرویس مدارس

امنیت جابجایی دانش آموزان از خانه و محل سکونت به مدرسه از دغدغه های اولیا و مدیران و کادر مجموعه های آموزشی می باشد.

نظارت و اطلاع رسانی به والدین در هنگام سوار شدن دانش آموز به سرویس و همچنین مانیتورینگ مسیر حرکت سرویس ها با لحاظ زمان و مکان و همچنین سرعت سرویس مدرسه از ملاحظات مدارس پیشرو می باشد.

پیاده سازی و اجرا این سامانه پیشرفته و هوشمند  مشتمل بر تجهیزات سخت افزاری وسایل نقلیه و همچنین سامانه نرم افرار سرویس مدارس در معتبر ترین مدارس سفارت های اروپایی برگ زرینی در سوابق اجرایی سامانه سرویس مدارس شرکت دانش بنیان کارا دوهزار می باشد.